Tabliczki grawerowane


Image

Podstawą bezpiecznego użytkowania maszyny, urządzenia, aparatu czy rozdzielni jest ich trwałe i czytelne opisanie. Tabliczki znamionowe stają się więc nieodzownym elementem instalacji. Ich oznaczenia powinny zawierać najważniejsze informacje dotyczące m.in. parametrów i warunków pracy, a także sposobu podłączenia. Oprócz tego jednym z najistotniejszych aspektów jest wspomniana trwałość opisu – pamiętajmy, że oznaczenie musi być czytelne nawet po wielu latach,

Kategorie produktów

Obraz karty

Dział Elektrotechniki

+ 48 71 747 25 40