Kubara Lamina

Lamina Semiconductors International (LAMINA SI) jako spółka powstała w 1996 roku z wydzielenia pionu produkcji półprzewodników z Zakładów Elektronowych Lamina S.A. w Piasecznie w Polsce. Jako jedyny polski producent półprzewodnikowych przyrządów mocy kontynuuje ponad trzydziestoletnią tradycję produkcji półprzewodników w Polsce. Produkcję rozpoczęto w końcu lat sześćdziesiątych w oparciu o własne opracowania techniczne. Na początku lat siedemdziesiątych zakupiono licencję w amerykańskiej firmie Westinghouse Electric Corp.. Od tego czasu stale rozwijano konstrukcje i technologie wyrobów w oparciu o opracowania własne, m.in. unikalną radiacyjną technologię produkcji przyrządów szybkich. Lamina SI jest jedynym w Polsce producentem półprzewodnikowych przyrządów mocy - diod i tyrystorów. Oferta firmy obejmuje diody (standardowe i szybkie), tyrystory (standardowe, szybkie i impulsowe), bloki modułowe, radiatory i osprzęt montażowy. Produkcja oparta jest, jak wspomniano powyżej, o zaawansowane technologie własne i licencyjne. Wszystkie nasze produkty charakteryzuje najwyższa światowa jakość potwierdzona m.in. standardami ISO 9001:2000.

Image