Formularze

Zwrot towaru może być dokonany wyłącznie na podstawie załączonego do kopii faktury formularza zwrotu towaru RMA (Return Material Authorization), po wcześniejszej akceptacji przez ELTRON. Dotyczy to zarówno reklamacji, jak i zwrotu błędnie zamówionego towaru.

Druk RMA (Return Material Authorization) - do pobrania plik PDFDruk RMA (Return Material Authorization) - do pobrania plik PDFFormularz do wypełnienia wniosku o odroczoną płatność należy wypełnić w celu uzyskania odroczonego termu płatności.

Do wypełnionego formularza proszę dołączyć załączniki w postaci odpisów następujących dokumentów:

  • Wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 3 miesiące)
  • Potwierdzenie nadania numeru NIP
  • REGON

Wniosek o odroczoną płatność - do pobrania PDFWniosek o odroczoną płatność - do pobrania PDFKontrahentów chcących zrezygnować z faktur papierowych w obrocie z nami zapraszamy do zawarcia porozumienia.

Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie PDF - do pobrania plik PDF

Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie PDF - do pobrania plik PDFPorozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie PDF - do pobrania plik PDF

 

Polityka Eltron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w sprawie surowców pochodzących z terenów objętych konfliktami zbrojnymiPolityka Eltron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w sprawie surowców pochodzących z terenów objętych konfliktami zbrojnymi