Mierniki jakości energiiImage

Jakość energii elektrycznej zmierzona przez analizator jakości energii jest wyznacznikiem stopnia niezawodności systemu podczas pracy z obciążeniami. Zakłócenia zasilania mogą wpływać na napięcie, prąd lub częstotliwość. Występowanie zakłóceń zasilania może być powodowane przez: instalacje użytkowników indywidualnych, ich odbiorniki lub przez sieć energetyczną.

Analizatory jakości energii i analizatory mocy o wysokiej dokładności

Jakość energii elektrycznej zmierzona przez analizator jakości energii jest wyznacznikiem stopnia niezawodności systemu podczas pracy z obciążeniami. Zakłócenia zasilania mogą wpływać na napięcie, prąd lub częstotliwość. Występowanie zakłóceń zasilania może być powodowane przez: instalacje użytkowników indywidualnych, ich odbiorniki lub przez sieć energetyczną.

 

Czym jest zakłócenie zasilania?

Zakłócenia zasilania są definiowane poprzez określenie ich wielkości i czasu trwania. Występują różne rodzaje zakłóceń – począwszy od przejściowych stanów nieustalonych, trwających mikrosekundy, aż do przerw w dostawie energii elektrycznej, mogących trwać wiele godzin. Jeśli w wyniku zakłócenia parametry zasilania przekroczą limity parametrów roboczych urządzeń, może dojść do przerwania ich pracy, a nawet do ich uszkodzenia.

 

Koszty spowodowane niską jakością energii mogą być ogromne!

Przestoje w produkcji: każda przerwa w procesie produkcji powoduje utratę zysków, które trafiłyby do firmy, gdyby w tym czasie były wytwarzane produkty przeznaczone do sprzedaży. Uszkodzenia produktów: przerwy w dostawach energii mogą spowodować uszkodzenia produktów będących w trakcie procesu wytwarzania, w wyniku których surowiec musi zostać ponownie przetworzony lub ulega zmarnowaniu. Koszty energii: dostawcy energii elektrycznej mogą nakładać kary za zbyt niski współczynnik mocy lub za wysokie pobory szczytowe.

 

Przyrządy Fluke do badania jakości energii

Firma Fluke oferuje szeroki asortyment przyrządów badających jakość energii, przeznaczonych do diagnozowania, systematycznej konserwacji zapobiegawczej oraz do długookresowych rejestracji i analiz parametrów. Analizator jakości energii jest przyrządem używanym do tych celów zarówno w przemyśle, jak i w sieciach energetycznych.

 

Przyrządy do diagnostyki jakości energii

Dedykowane mierniki cęgowe do pomiarów energii i diagnozowania jakości parametrów energii. Jednofazowe i trójfazowe mierniki jakości energii do systematycznej konserwacji zapobiegawczej, testowania zgodności jakości usług i badania obciążeń.

 

Rejestratory jakości energii

Rejestratory parametrów zasilania do określania jakości energii, prowadzenia badań obciążeń i rejestrowania trudnych do zlokalizowania zdarzeń napięciowych w przedziałach czasu zdefiniowanych przez użytkownika.

 

Rejestratory parametrów jakości energii

Rozbudowane rejestratory jakości energii do rejestrowania informacji dotyczących zakłóceń energii, analizy trendów i pomiarów „jakości usługi” według klasy A, przeprowadzanych w przedziałach czasu zdefiniowanych przez użytkownika.

Obraz karty

Dział Elektrotechniki

+ 48 71 747 25 40