Bezpieczeństwo maszyn

Mając na uwadze, jak ważne dla Naszych Klientów są aspekty związane z bezpieczeństwem maszyn, firma Eltron, oprócz dystrybucji wysokiej klasy produktów, świadczy również działalność doradczą w tych tematach.

Celem nadrzędnym naszych działań jest satysfakcja Naszych Klientów. Realizujemy go poprzez profesjonalne podejście do powierzonych zadań, gwarantując sprawną komunikację, indywidualną analizę tematu oraz wyprzedzanie oczekiwań.

W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści, którzy oprócz wiedzy teoretycznej posiadają również wieloletnie doświadczenie praktyczne w ramach bezpieczeństwa maszyn.

Jesteśmy tam, gdzie potrzeby Naszych Klientów, dlatego też zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Więcej szczegółów: http://bezpieczenstwomaszyn.com/o-firmie-eltron/

Oczekując na realizację Państwa potrzeb… do usłyszenia!

Szkolenia

  • Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn przy budowie (2006/42/WE) i użytkowaniu (2009/104/WE) na podstawie norm zharmonizowanych
  • Ocena ryzyka i metody redukcji ryzyka
  • Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania (wg PN-EN 954-1 i PN-EN ISO 13849-1)
  • Warsztaty: ocena ryzyka wybranych maszyn

Image

Wsparcie w procesie projektowania i instalacji

– Koncepcje modernizacji,

– Pomiary dobiegów maszyn,

– Wsparcie w odbiorach maszyn,

– Wsparcie w imporcie/transferach maszyn,

– Certyfikacja CE,

– Konsultacje,

Image

Ocena zgodności maszyn

Ocena zgodności maszyn

  • Ocena ryzyka maszyn
  • Skonsultowany z użytkownikiem dobór optymalnych środków redukcji ryzyka
  • Analiza systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem
  • Opracowanie list kontrolnych dla wymagań zasadniczych lub minimalnych
  • Zarządzanie dokumentacją techniczną i/lub instrukcją obsługi

Image